DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.osirgoldap.pl.

Data publikacji strony: 2014-12-05
Data dużej aktualizacji strony: 2014-12-05

STATUS POD WZGLĘDEM DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
 • większość z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
 • brak informacji o celu w części odnośników,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • na niektórych stronach elementy wejściowe nie posiadają określonego przeznaczenia,
 • do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem,
 • niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
 • brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
 • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 • niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki.

Wyłączenia:

 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

INFORMACJE DODATKOWE

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI

Data sporządzenia Deklaracji: 2021-03-31
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Zbigniew Konobrocki; e-mail: zawody@osirgoldap.pl.
Kontaktować się można także pod nr telefonu 87 615-04-55
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie (imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail),
 • wskazanie adresu strony internetowej lub aplikacji mobilne, na której jest niedostępna treść,
 • informacje, jaki sposób przekazania informacji jest najwygodniejszy. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Budynek Edukacyjny trzy piętrowy adaptowany po koszarach wojskowych ul. Partyzantów 31 zwany dalej budynek edukacyjny.

Przy wejściu głównym do budynku znajdują się schody oraz podjazd dla wózków inwalidzkich. W klatce schodowej znajduje się winda dla osób na wózkach inwalidzkich. Na parterze znajdują się dyżurka, czytelnia, dwa pomieszczenia Biblioteki Publicznej, magazynek oraz cztery pomieszczenia WC w tym jedno pomieszczenie WC przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, sale wystawowe szt. 2.
Z parteru przy dwóch klatkach schodowych znajduje się zejście schodami do piwnicy, w której znajdują się pomieszczenia: kotłownia, magazyn na paliwo, warsztat naprawczy, archiwum, magazynek sportowy, magazynki biblioteki szt.2, magazynek i OSiR szt. 2, magazynek szkoły muzycznej i magazynek emerytów i rencistów.
Na pierwsze, drugie i trzecie piętro prowadzą szerokie schody szt. 2 oraz winda mechaniczna. Na pierwszym piętrze po prawej stronie od windy znajdują się biura Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz biuro Emerytów i Rencistów, dwa pomieszczenie WC oraz pomieszczenie „świetlica”. Po lewej stronie znajduje się szkoła muzyczna ( pokój nauczycielski, dwie sale wykładowe, sala z lustrami, dwa pomieszczenia WC, jedno WC dla niepełnosprawnych, dwa magazynki na sprzęt muzyczny, sala koncertowa, cztery pomieszczenia klas lekcyjnych, dwa pomieszczenie biurowe oraz archiwum szkoły muzycznej).
Na drugim piętrze po prawej stronie od windy znajdują się trzy pomieszczenia biurowe biblioteki, pomieszczenie socjalne biblioteki, dwa pomieszczenia WC oraz magazynek. Po lewej stronie od windy znajduje się sala komputerowa biblioteki, w dalszym ciągi dwa pomieszczenie WC, biuro informacyjne rozwiązywania problemów alkoholowych, magazynek podręczny dwie sale wykładowe, sala konferencyjna z aneksem kuchennym, trzy pokoje noclegowe z łazienkami, recepcja hostelu, magazynek podręczny oraz dwa pomieszczenia WC.
Na trzecim piętrze po prawej stronie od windy znajdują się cztery pomieszczenia biurowe OSiR w tym dwie łazienki WC, magazynek, pomieszczenie socjalne, pokój noclegowy z łazienką oraz pomieszczenie archiwum OSiR. Po lewej stronie znajduje się poddasze Budynku Edukacyjnego. Do Budynku Edukacyjnego można dodatkowo dostać się schodami przez dwa wejścia od południowej strony budynku. Budynek Edukacyjny w całości jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku znajduje winda i pomieszczenie WC z łazienkami dla osób niepełnosprawnych . Istnieje możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej do konkretnego działu budynku edukacyjnego. Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Bezpośrednio przed budyniem są miejsca parkingowe, ale nie ma miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Brak możliwości skorzystania z tłumaczenia języka migowego na miejscu lub online. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea, ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Kompleks Sportowo Rekreacyjny Hala Kryta Pływalnia OSiR ul. Partyzantów 34A 19-500 Gołdap – zwany dalej ,,budynkiem’’.

Do budynku prowadzą dwa wejścia od strony parkingu, po nawierzchni utwardzonej z poziomu terenu.
Pomieszczenia usytuowane są na parterze budynku , w którym znajdują się:
– recepcja z szatnią ogólnodostępną
– dwa pomieszczenia burowe
– dwie toalety (damska oraz męska)
– pomieszczenie socjalne
– kotłownia
Po prawej stronie wejścia do budynku znajduje się wejście na halę sportową wraz z szerokimi schodami prowadzącymi na trybuny sportowe oraz szeroki korytarz z sześcioma szatniami, w których znajdują się natryski oraz toalety (1 w każdej szatni). W korytarzu na środku znajduje się wejście na halę sportową, na którą istnieje możliwość dostania się wózkiem inwalidzkim. Z korytarza istnieje możliwość wydostanie się na zewnątrz wejściem od strony Jednostki Wojskowej.
Z poziomu parteru po lewej stronie znajduje się kryta pływalnia, toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych oraz trybuna krzesełkowa.
W korytarzu znajdują się schody z wejściem na taras oraz siłownię, której znajdują się dwie szatnie damska i męska wraz z toaletami.

W budynku istnieje możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej do konkretnego działu / pracownika.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Bezpośrednio przed budynkiem są miejsca parkingowe w tym miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Do budynku przynależy również budynek warsztatowy, naprawczy konserwatorów OSiR

Budynek OSiR ul.Stadionowa 5A, 19-500 Gołdap – zwany dalej ,,budynkiem’’.

Do budynku prowadzą szerokie schody od strony głównej płyty piłkarskiej, po nawierzchni utwardzonej.
Pomieszczenia usytuowane są na parterze budynku , w którym znajdują się:
– dwie szatnie zawodników (gości i gospodarzy), dwie toalety damska i męska nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Na piętrze, na które prowadzą schody w szerokim korytarzu znajduje się mieszkanie pracownicze oraz pomieszczenie biurowe.
Z tyłu budynku znajdują się toalety damska i męska do których prowadzą schody, kotłownia, piwnica, pomieszczenie pracownicze, magazynek sportowy.
Bezpośrednio przed budynkiem są miejsca parkingowe w tym miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Raport o stanie dostępności (PDF)