U W A G A !

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi, organizator V Letniego Biegu Jaćwingów Na Nartorolkach, informuje wszystkich użytkowników dróg, że 19 sierpnia 2018r. (niedziela) w godz. 11:30 – 14:00 ulicami Gołdapi tj. Królewiecką, Warszawską, Obwodnicą, Gumbińską, Mazurską, Okrężną, Lipową i Placem Zwycięstwa (strona wschodnia) rozgrywane będą zawody sportowe. W związku z tym ruch kołowy będzie częściowo ograniczony, za co serdecznie przepraszamy oraz prosimy o poruszanie się w tym czasie innymi drogami oraz o zachowanie szczególnej ostrożności.