Regulamin korzystania z siłowni

 1. Siłownia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00-21:00, w soboty w godz. 15.00-21.00.
 2. Z siłowni mogą korzystać osoby powyżej 16 roku życia.
 3. Korzystający z siłowni podejmują trening siłowy dobrowolnie na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 4. Wstęp na siłownię jest dozwolony za okazaniem ważnego karnetu lub biletu.
 5. W siłowni może przebywać jednocześnie maksymalnie 15 osób.
 6. W siłowni obowiązuje strój sportowy, obuwie na zmianę oraz ręcznik.
 7. Każdą osobę przed wejściem na siłownię obowiązuje zmiana obuwia.
 8. Korzystającym z siłowni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwo osób tam przebywających i ćwiczących.
 9. Podjęcie ćwiczeń siłowych powinno być skonsultowane z lekarzem.
 10. Zabrania się korzystania z siłowni osobom, których stan zdrowia (choroby ukł. krążenia, ukł. nerwowego) może stanowić zagrożenie utraty zdrowia lub życia.
 11. Z siłowni można korzystać indywidualnie lub w zorganizowanych grupach pod opieką prowadzącego.
 12. Za bezpieczeństwo osób korzystających z siłowni odpowiedzialni są prowadzący zajęcia lub osoba wskazana na umowie.
 13. Kierownictwo Kompleksu może kontrolować wszystkie zajęcia , a w razie stwierdzenia uchybień – zakazać dalszego korzystania z siłowni.
 14. Grupy korzystające ze sprzętu sportowego, po zajęciach powinny złożyć go w wyznaczonym miejscu.
 15. Ćwiczenia siłowe na ławce w pozycji leżącej należy wykonywać wyłącznie z asekuracją osób współćwiczących.
 16. Podczas ćwiczeń na urządzeniach należy unikać gwałtownych szarpnięć – ciężar powinien być opuszczony z dużym wyczuciem.
 17. Nie wolno wkładać rąk pomiędzy ruchome części segmentów maszyn.
 18. Podczas treningu z dużymi obciążeniami należy pamiętać o asekuracji współćwiczących.
 19. Każdą niesprawność urządzenia należy niezwłocznie zgłosić obsłudze Kompleksu.
 20. Osoby, które uszkodziły sprzęt lub urządzenia ponoszą odpowiedzialność ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 21. Za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie siłowni kierownictwo nie ponosi odpowiedzialności.
 22. Osoby, które nie dostosują się do w/w zaleceń będą usuwani z siłowni.
 23. Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do zapoznania się z powyższym REGULAMINEM i przestrzegania go.