Przedstawiamy wzór wniosku wizowego, który jest niezbędny w uzyskaniu wizy do Rosji uczestników chcących wziąć udział w XXIII Półmaratonie Gusiew-Gołdap.

Wniosek wizowy – link: https://visa.kdmid.ru/PetitionChoice.aspx