20130322_ligabiegowa_1

8 marca pod Piękną Górą odbędą się biegowe zawody narciarskie. Uczestnicy będą musieli wbiec na Piękną Górę po stoku od strony Zajazdu Piękna Góra Rudziewicz. Będzie to III a nie jak informowaliśmy wcześniej IV rzut ligi narciarskiej. Zawody organizowane przez OSiR w dniu 8 lutego nie były wliczane do ligi narciarskiej. Pierwsze starty o godzinie 10:30. Po zakończonych zawodach w kawiarni w Zajeździe Piękna Góra odbędzie się dekoracja zwycięzców zawodów oraz Gołdapskiej Ligi Narciarskiej sezonu 2013/2014. Szczegóły w komunikacie.

Komunikat
III rzut Gołdapskiej Ligi Narciarskiej – ?Bieg Pod Piękną Górę?
1. Termin i miejsce zawodów:
– zawody odbędą się w dniu 08.03.2014 r.(sobota) na stoku narciarskim Pięknej Góry od strony Zajazdu
– zapisy do zawodów przyjmowane będą w dniu zawodów od godz. 9:00 do 10:00
– losowanie numerów o godzinie 10:10
– pierwsze starty o godzinie 10:30
2. Dystanse:
Szkoły Podstawowe:
K1 ? 750mF
M1 ? 750mF
Szkoły Gimnazjalne:
K2 ? 750mF
M2 ? 750mF
Szkoły Ponadgimnazjalne:
K3 ? 750mF
M3 ? 750mF
Seniorzy do 39 lat:
K4 ? 750mF
M4 ? 750mF
Masters od lat 40 i st.
K5 ? 750mF
M5 ? 750mF
K ? Kobiety
M ? Mężczyźni
3. Nagrody:
– uczestnicy zawodów za miejsca I – III otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz punkty do ligi
4. Sprawy różne:
– prawo startu w zawodach mają wszyscy chętni, którzy w dniu zawodów posiadać będą aktualne badania lekarskie i złożą oświadczenie o stanie swojego zdrowia.
– przed wyjazdem na zawody, organizatorzy proszą o telefoniczne upewnienie się czy zawody odbędą się w zaplanowanym terminie
– uczestnicy biegu startują na własną odpowiedzialność. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków ciąży na osobie lub organizacji zgłaszającej
– sprawy nie ujęte w niniejszym komunikacie rozstrzyga kierownictwo zawodów
– wyniki z zawodów będą dostępne na stronie internetowej www.osirgoldap.pl

pobrane (2)