Fotorelacja

Zdjęcia umieszczone dzięki uprzejmości Wiesława Karwela, pochodzące z jego zbiorów prywatnych.