10 maja odbyły się ósme, ostatnie eliminacje zawodów „Gołdap i okolice pływają”, w ramach cyklu „Warmia i Mazury pływają”, które otworzył Starosta Gołdapski Pan Andrzej Ciołek.
W akcji bierze udział 6 miast z naszego województwa: Dobre Miasto, Iława, Olecko, Olsztyn, Ostróda i Gołdap. Nasi pływacy stawili się w grupie 52 osób, co daje nam w tym miesiącu 5 miejsce, ponieważ wyprzedziliśmy Ostródę gdzie startowało 41 zawodników. Na zakończenie gołdapskich eliminacji 16 zawodnikom zostały wręczone puchary ufundowane przez Burmistrza Gołdapi, Pana Marka Aleksandra Mirosa, przyznane za aktywny udział w akcji (8 lub 7 startów w 8 eliminacjach).
Wielki finał zawodów odbędzie się 7 czerwca 2014 roku w miejscowości, w której odnotowano najwięcej startów. I tak, Dobre Miasto – 351, Iława – 1024, Olecko – 1192, Olsztyn – 586, Ostróda – 349, Gołdap – 330 (niemal na pewno gospodarzem finału będzie Basen „Lega” w Olecku), ale oficjalna informacja podana będzie na stronie akcji http://warmiaimazury.plywaja.pl/

Wyniki zawodów
Kategoria 1 – 6 lat i poniżej – 12,5 m:
1. Agata Roczeń, czas 21,61 (Puchar)
2. Zofia Stepanik, czas 21,64
3. Maria Osińska, czas 57,27

1. Dominik Osiński czas 21,84
2. Kozłowski Oskar, czas 23,12
Kategoria 2 – 7-9 lat – 25 m:
1. Dąbrowska Patrycja, czas 28,85
2. Weronika Pietruszewska, czas 29,07
3. Amelia Eliza Święcka, czas 29,88
4. Anna Waraksa, czas 29,89
5. Zofia Naszkiewicz, czas 30,88
6. Emilia Leszczyńska, czas 33,18

1. Itan Ciborowski, czas 19,09 (Pisz)
2. Siemieniuk Filip, czas 24,71
3. Kacper Janik, czas 27,05
4. Marek Mossakowski, czas 28,81
5. Remigiusz Golubek, czas 33,65
6. Ernest Furtan, czas 34,70
7. Kondraciuk Mikołaj, czas 34,61
Kategoria 3 – 10-12 lat – 25 m:
1. Paulina Szewczyk, czas 18,12 (Pisz)
2. Zofia Kuliś, czas 18,73
3. Maja Grudzińska, czas 19,13
4. Dominika Murzyn, czas 21,96 (Pisz)
5. Martyna Brodowska, czas 21,98
6. Marta Stepanik, czas 22,66
7. Julia Piasecka, czas 27,52

1. Janusz Stepanik, czas 19,64
2. Michał Banial, czas 20,35
3. Michał Olszewski, czas 22,01
4. Gracjan Woronowicz, czas 25,37
5. Michał Czarniewski, czas 28,85
Kategoria 4 – 13-14 lat – 50 m:
1. Edyta Mazalewska, czas 38,78
2. Anna Stepanik, czas 38,99
3. Partycja Osińska, czas 40,32

1. Dominik Krom, czas 41,07 (Pisz)
Kategoria 5 – 15-16 lat – 50 m:
1. Kacper Daniel Świtkiewicz, czas 31,06
2. Rafał Bogdan, czas 40,50
Kategoria 6 – 17-19 lat – 50 m:
1. Natalia Jakowska, czas 38,43

Kategoria 7 – 30-39 lat – 50 m:
1. Edyta Woryna, czas 39,54

1. Tunkiewicz Paweł, czas 34,79
2. Krzysztof Obuchowski, czas 40,69
Kategoria 8 – 30-39 lat – 50 m:
1. Aneta Ciborowska, czas 41,29 (Pisz)
2. Emilia Osińska, czas 42,86

1. Adam Kozłowski, czas 228,95
2. Janusz Woronowicz, czas 34,07
3. Marcin Urzędowski, czas 41,50
4. Grzegorz Roczeń, czas 42,45
Kategoria 9 – 40-49 lat – 50 m:
1. Marek Taudul, czas 30,36
2. Sebastian Ciborowski, czas 30,82 (Pisz)
3. Tomasz Grudziński, czas 35,93
4. Mariusz Mossakowski, czas 50,73
Kategoria 11 – 60 lat i powyżej – 50 m:
1. Janusz Osiecki, czas 50,21
2. Romuald Taudul, czas 52,57

Dziękujemy naszym sponsorom, ponieważ dzięki ich hojności mogliśmy dostarczyć naszym zawodnikom wspaniałych przeżyć i cudownych pamiątek z zawodów.
Dziękujemy piekarni PPS „Społem” w Gołdapi za wspaniałe wypieki, za medale Panu Staroście Andrzejowi Ciołkowi i Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Gołdapi.
Za nagrody rzeczowe Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap oraz Fundacji Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi, Dyrektorowi Biblioteki Publicznej Mirosławowi Słapikowi, Urzędowi Miasta oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gołdapi. Dziękuję też wszystkim pracownikom tych organizacji oraz osobom prywatnym za zaangażowanie w akcję.

W imieniu organizatora głównego Pana Leszka Ołdakowskiego, Szkoła Pływania „Rybka” w Olsztynie – Ewa Świtkiewicz.