Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi organizator Gołdapskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej oraz uczestnicy Ligi dziękują za pomoc w organizacji Firmie RBB JAJA Z MAZUR.