SMOSiR Gold16072507390

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi zaprasza na turniej siatkówki plażowej „Powiat Cup”, który odbędzie się w dniu 31.07.2016 w Gołdapi na boiskach na Plaży Miejskiej OSiR w kategoriach:

– Otwarta – siatka 243 cm;
– Kobiet – siatka 224 cm;
– Dzieci – siatka 200 cm rocznik 2003 i młodsze

Wpisowe od drużyny do każdego turnieju wynosi 15,00 zł.(kategoria młodzieżowa 10 zł. – rocznik 2003 i młodsi).

Start zawodów o godz. 10.oo, zapisy od godz. 9.oo.

Regulamin do zawodów znajduje się poniżej:

Plakat powiat-cup (1)

REGULAMIN I EDYCJI

Turniejów „Powiat Cup 2016”

I. Sprawy ogólne

1. Organizator:

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Wilczek” Wilkowo

Starostwo Powiatowe – Kętrzyn

Gmina Wiejska Kętrzyn

Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji

2. Celem turnieju jest:

aktywne spędzenie wolnego czasu przez młodzież i dorosłych;

podniesienie aktywności społecznej mieszkańców powiatu i społeczności lokalnych;

nabycie umiejętności organizacyjnych i podniesienie sprawności fizycznej wśród uczestników rozgrywek, turniejów.

3. Miejsce i terminy rozgrywek:

Turnieje rozgrywane będą w miejscowościach powiatu kętrzyńskiego lub w szczególnych przypadkach na terenie województwa z których będą pochodzili uczestnicy rozgrywek. Przewidzianych jest minimum 8 turniejów w terminie od 28.05.2016 do 18.09.2016 .

Terminy i miejsca rozgrywek ustalane są przez uczestników, za zgodą organizatora i podawane do wiadomości najpóźniej po zakończeniu turnieju.

Mogą być rozgrywane dodatkowe turnieje w innych miejscowościach i w innych terminach, ale w takich przypadkach ich wyniki nie są objęte klasyfikacjami prowadzonymi w Powiat CUP 2016 .

II. Zasady uczestnictwa:

Zawodnicy i zawodniczki startują na własną odpowiedzialność. Zawodnicy nie mogą mieć przeciwwskazań lekarskich do udziału w rozgrywkach. Udział w zawodach zawodnicy (lub rodzice w przypadku osób niepełnoletnich) potwierdzają podpisem na pisemnym pierwszym zgłoszeniu nowej drużyny;

Rejestracja drużyn do turnieju następuje pół godziny przed każdym turniejem;

Nie ma ograniczeń wieku ani płci w składach drużyn oraz ich ilości (drużyny są dwuosobowe, nie ma zawodników rezerwowych);

Drużyny nie muszą składać się z zawodników z jednej gminy ale reprezentują tylko jedną gminę;

Każdy zawodnik może grać tylko w jednej drużynie w danym turnieju;

Wpisowe od drużyny do każdego turnieju wynosi 15,00 zł.(kategoria młodzieżowa 10 zł. – rocznik 2003 i młodsi)

wpisowe z każdego turnieju przeznaczone jest na:

koszty organizacyjne (np.dojazd organizatora, przygotowanie boisk, zakup wody dla uczestników, promocję i reklamę, nagrody, ewentualne szkody lub straty, itp.).

organizator może zwolnić drużynę z wpłaty wpisowego.

Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić zgodę rodziców na udział w turnieju.

III. Zasady rozgrywek ustala organizator rozgrywek.

Mecz to – 1 lub 2 sety – w zakresie pomiędzy 21 i 15 pkt.(ustalają sędziowie w zależności od ilości drużyn) ze zmianą stron co 5 lub 7 pkt.

System rozrywek brazylijski – dopasowany do ilości zgłoszonych par, lub inny wybrany przez organizatora na każdy turniej.

Obowiązują przepisy gry w siatkówkę plażową, organizator może przed każdym turniejem określić zmiany interpretacji tych przepisów.

Punktacja drużynowa i indywidualna za zajęte miejsca w kolejnych turniejach:

I m-ce 25pkt., II m-ce 20pkt., III m-ce 15pkt., IV m-ce 10pkt., V-VI m-ce 8pkt., VII-VIII m-ce 7pkt., IX-XII m-ce 6pkt., XIII+kolejne m-ce 1pkt.,

Za udział w drugim i każdym kolejnym turnieju drużyna i zawodnik otrzymuje bez względu na zajęte miejsce – 25pkt. Premii (jeżeli zawodnik zmienił drużynę zaczyna od początku zbieranie punktów w nowej drużynie).

W rozgrywkach prowadzone są klasyfikacje:

Klasyfikacja drużynowa ogólna – liczba zdobytych punktów;

Klasyfikacja drużynowa młodzieżowa;

Klasyfikacja drużynowa kobiet – mikstów;

Klasyfikacja indywidualna generalna (wszystkich uczestników);

Klasyfikacja indywidualna młodzieży;

Klasyfikacja indywidualna kobiet;

Klasyfikacja gmin

w pierwszej kolejności liczy się rywalizacja (punktacja) drużyn we własnych gminach

trzy pierwsze drużyny z każdej gminy ustawiane są w rankingu ogólnym,

pozostałe drużyny ustawiane są w dalszej kolejności wg zdobytych punktów.,

o końcowym wyniku rozgrywek decyduje suma punktów zdobytych w klasyfikacji końcowej przez reprezentacje gmin (trzy najlepsze zespoły).

IV. Nagrody

trzy najlepsze pary w każdym turnieju zostaną nagrodzone medalami lub statuetkami lub nagrodami rzeczowymi.

w miarę dostępnych środków mogą być przyznane nagrody za wyniki końcowe.

dozwolone są nagrody dodatkowe ufundowane przez sponsorów i przyznawane według kryteriów sponsora.

V. Postanowienia końcowe.

każdy zawodnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem i złożenia w dniu zawodów podpisanej karty startowej.

zawodnik uczestniczący w turnieju wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych i wizerunku do działań promocyjnych i reklamowych organizatora rozgrywek oraz działań sponsorów turnieju.

turnieje będą rozgrywane piłkami, które zapewnia organizator.

do rozgrzewki drużyny muszą posiadać własne piłki.

zawodnicy przygotowują się do spotkań poza wydzielonymi boiskami.

przed meczem para ma prawo do 2 minutowej rozgrzewki na boisku – siatce.

za rzeczy zgubione lub utracone podczas zawodów organizator nie odpowiada.

organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu przed rozpoczęciem rozgrywek oraz ostatecznej jego interpretacji i zasad gry.

za niewłaściwe zachowania organizatorzy mogą usunąć z rozgrywek lub turnieju zawodnika i drużynę.

organizatorzy mogą przerwać, unieważnić lub przełożyć dokończenie turnieju na inny termin w szczególności w przypadku: złej pogody, trudności organizacyjnych związanych z dostępnością boiska, niewłaściwego zachowania kibiców, zawodników lub innych trudnych do usunięcia okoliczności uniemożliwiających zawody. W takich sytuacjach wpisowe w przechodzi na pokrycie ewentualnych kosztów i na nagrody końcowe.

w sprawach spornych lub nie ujętych w regulaminie decydują organizatorzy.

nieprzestrzeganie regulaminu może zakończyć się dyskwalifikacją pary z rozgrywek

Regulamin opracował: Edward Szudzich