W związku z koniecznością zabezpieczenia uczestników wydarzenia przed możliwością zakażenia się wirusem SARS-CoV-2 oraz obowiązującymi procedurami związanymi z reżimem sanitarnym wprowadzamy niniejszy regulamin, który dotyczy I Otwartego Turnieju Siatkówki o Puchar Dowódcy 15 Pułku Przeciwlotniczego w Gołdapi.

Regulamin sanitarno epidemiologiczny