bieg jaæwingów_dzis

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi opracował projekt regulaminu Gołdapskiej Ligi Narciarskiej sezonu 2015/2016. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem, a ewentualne propozycje do poprawek prosimy składać na adres e-mail zawody@osirgoldap.pl do dnia 9 grudnia 2015r.

Projekt Regulaminu Ligi Narciarskiej 2015-2016