Podobnie jak w latach ubiegłych także i w bieżącym roku szkolnym Ośrodek Sport i Rekreacji zorganizuje dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Gołdap cykl zawodów sportowych zwanych potocznie ?lekkoatletycznymi czwartkami”. Pierwsze zawody już jutro, rywalizacja w pierwszych konkurencjach rozpocznie się o godzinie 15.30. Szczegóły w regulaminie.

regulamin zawodów

Regulamin Lekkoatletycznych Czwartków Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadpodstawowych edycji 2011/2012

Cel:

 • popularyzacja LA
 • stworzenie rywalizacji sportowej wśród młodzieży szkolnej Miasta i Gminy Gołdap
 • wyłonienie najlepszych zawodników gołdapskich szkół
Organizator:
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi
  Gołdapski Szkolny Związek Sportowy
Termin i miejsce zawodów:
 • Zawody LA odbędą się na stadionie miejskim OSiR w Gołdapi: I-rzut 06.10.2011, II-rzut 26.04.2012, III-rzut 17.05.2012
 • zgłoszenia zawodników w dniu zawodów do godz. 15.30
Program zawodów:
 • Bieg na 60m dziewcząt i chłopców SP
 • Bieg na 100m dziewcząt i chłopców SG i SPG
 • Bieg na 600m dziewcząt SP, SG, SPG
 • Bieg na 1000m chłopców SP, SG i SPG
 • Skok w dal dziewcząt i chłopców SP, SG i SPG
 • Pchnięcie kulą dziewcząt i chłopców SG i SPG

Uczestnictwo:

 • W zawodach może brać udział młodzież szkół podstawowych (rocz. 1999 i mł.), gimnazjalnych (kat. młodzik rocz. 1996-1998), ponadgimnazjalnych (rocz. 1993-1995)
Sprawy różne:
 • sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga kierownictwo zawodów
 • ewentualne protesty będą rozpatrywane do 5 minut po zakończonej konkurencji.
Punktacja:
 • do klasyfikacji końcowej będzie liczył się najlepszy wynik spośród trzech startów
 • punktacja prowadzona będzie wyłącznie zawodników
 • klasyfikacje ogólną będzie prowadził OSiR Gołdap
 • wyniki na bieżąco będą zamieszczone na www.osirgoldap.pl

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Marek Kuskowski