Kwietny Bieg już na stałe wpisał się w kalendarz biegowych imprez w Polsce. W tym roku odbędzie się jego XIII edycja. Rozpocznie się 26 maja. Podobnie jak i w poprzednich latach, w organizację biegu na terenie gminy Gołdap włącza się Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Chętni do przebiegnięcia całej trasy z Kociołków do Pietraszek lub jej części powinni zgłaszać się do Lecha Kowalczyka (tel. 606-943-051, lech@osirgoldap.pl ). Zgodnie z harmonogramem, sztafeta Kwietnego Biegu powinna pojawić się w Kociołkach 29 maja o godzinie 21.33. Przekazanie pałeczki mieszkańcom gminy Banie Mazurskie nastąpi zaś w Pietraszkach o godzinie 23.55.

Zasadniczym celem Kwietnego Biegu jest podkreślenie pracy Karola Wojtyły dla wzmacniania wspólnoty Polaków jako jednego z narodów zjednoczonej Europy, opartej na fundamentach kultury chrześcijańskiej, oraz przypomnienie pracy Jana Pawła II nad odzyskaniem przez Polaków Trzeciej Niepodległości. Jego trasa zaczyna się i kończy w Krakowie, a przebiega wzdłuż granicy dokoła Polski. Więcej informacji o biegu na stronie organizatora.