gwardia

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi ogłasza zapisy zainteresowanych drużyn męskich do wzięcia udziału w Lidze Siatkówki drużyn 4 osobowych. Zapisy trwają od dnia dzisiejszego do dnia 28 listopada 2014. Miejsce w którym będą rozgrywane mecze to Hala OSiR. Poniżej komunikat do Ligi.

I. Celem Ligi Siatkówki jest:
– popularyzacja piłki siatkowej w Gminie Gołdap.
– stworzenie warunków do współzawodnictwa.
– zapewnienie aktywnego i zdrowego wykorzystania czasu wolnego po pracy i nauce.

II. Zasady uczestnictwa:
1. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i nie mogą mieć przeciwwskazań lekarskich do udziału w
rozgrywkach. Udział w zawodach potwierdzają podpisem pod oświadczeniem oraz regulaminem rozgrywek przed rozpoczęciem pierwszych meczów.

2. Zgłoszenia do uczestnictwa w Lidze.
– Zapisy do Ligi odbywają się od dnia 19.11.2014 do dnia 28.11.2014. na adres zawody@osirgoldap.pl
III. Zasady rozgrywek
1. Mecz rozgrywany będzie do dwóch wygranych setów do 15 pkt.
2. Obowiązują przepisy gry w piłkę siatkową
3. W turnieju wezmą udział drużyny czteroosobowe
4. Liga Siatkówki drużyn 4 osobowych odbędzie się pod warunkiem zgłoszenia się co najmniej 4 drużyn
5. Terminarz spotkań zostanie ustalony przez organizatora po zapoznaniu się z ilością zgłoszonych drużyn

Wpisowe do ligi wynosi 50zł od drużyny

IV. Postanowienia końcowe
– piłki do rozgrzewki drużyny zapewniają we własnym zakresie
– przed meczem drużyna ma prawo do 2 minutowej rozgrzewki na boisku.
– przed pierwszymi dwoma meczami turnieju drużyna ma prawo do 10 minutowej rozgrzewki
– za rzeczy zgubione podczas zawodów organizator nie odpowiada.
– organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu i zasad gry.
– o sprawach spornych lub nie ujętych w regulaminie decydują organizatorzy.
– nieprzestrzeganie regulaminu wiąże się z dyskwalifikacją z rozgrywek