Uwaga narciarze! Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi organizuje 25 lutego wyjazd biegaczy do Supraśla na XII Bieg Hubala. Szczegółowych informacji udziela oraz zapisy przyjmuje zastępca dyrektora OSIR Lech Kowalczyk pod numerem 606-943-051.