Regulamin XXIX Wiosennych Biegów Przełajowych O Puchar Burmistrza Gołdapi
Gołdap dn. 12.04.2012r.

CEL:

 • popularyzacja biegów masowych
 • stworzenie rywalizacji sportowej
 • kontynuacja Ligi Biegów Przełajowych IV rzut
 • realizacja kalendarza imprez sportowych

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

 • zawody odbędą się na stadionie miejskim OSiR w Gołdapi przy ulicy Stadionowej 5A, w dniu 12.04.2012r. (czwartek) o godz. 10.00

ORGANIZATOR

 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi
 • Gołdapski Szkolny Związek Sportowy

PROGRAM MINUTOWY ZAWODÓW

 • 9.00-10.00 przyjmowanie zgłoszeń
 • 10.00 Bieg SOSW dziewcząt i chłopców dystans 600m
 • 10.10 Bieg dziewcząt SP rocz. 2003 i mł(1-2) klasa dystans 600m
 • 10.20 Bieg chłopców SP rocz. 2003 i mł(1-2) klasa dystans 600m
 • 10.30 Bieg dziewcząt SP rocz. 2002-2001(3-4)klasa dystans 600m
 • 10.40 Bieg chłopców SP rocz. 2002-2001(3-4)klasa dystans 800m
 • 10.50Bieg dziewcząt SP rocz. 2000-1999(5-6)klasa dystans 800m
 • 11.00 Bieg chłopców SP rocz. 2000-1999(5-6)klasa dystans 1000m
 • 11.10 Bieg dziewcząt SG rocz. 1998(1 klasa) dystans 1000m
 • 11.10 Bieg dziewcząt SG rocz. 1997-1996(2-3)klasa dystans 1000m
 • 11.20 Bieg chłopców SG rocz.1998(1klasa) dystans 1000m
 • 11.20 Bieg chłopców SG rocz.1997-1996(2-3)klasa dystans 1000m
 • 11.30 Bieg dziewcząt SPG rocz. 1995-1993 dystans 1000m
 • 11.40 Bieg chłopców SPG rocz.1995-1993 dystans 1400m
 • 11.50 Bieg seniorek i seniorów rocz.1992 i st. dystans 2800m

NAGRODY:

 • za I miejsce puchar i dyplom
 • za II-III miejsce medale i dyplomy
 • za I ? XX punkty do Ligi Biegów Przełajowych Szkół

SPRAWY RÓŻNE:

 • młodzież Szkół Podstawowych startuje bez kolców LA
 • sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga kierownictwo zawodów
 • zgłoszenia na miejscu przed zawodami