Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi informuje, że wydawanie pakietów startowych uczestnikom IV Letniego Biegu Jaćwingów odbywać się będzie w biurze zawodów w dniu jutrzejszym. W dniu dzisiejszym biuro zawodów jest nieczynne.