Zasady skorzystania z siłowni OSiR.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi przypomina wszystkim użytkownikom siłowni znajdującej się w Kompleksie Sportowo Rekreacyjnym OSiR ul. Partyzantów 31A, aby przed każdorazowym wejściem do siłowni, okazać w recepcji karnet uprawniający wejście lub wykupić w niej odpowiednią wejściówkę. OBOWIĄZKOWA jest również zmiana obuwia oraz pozostawienie odzieży wierzchniej w szatni kompleksu.

Koniec przerwy technologicznej Kompleksu OSiR.

Co roku, w okresie wakacyjnym przeprowadzamy w Kompleksie OSiR przerwę technologiczną. Jej termin to okres wakacyjny, a jedynym wyjątkiem w ostatnich latach była wykorzystana przerwa związana z wystąpieniem COVID19. Pracownicy OSiR w trakcie wakacyjnego zamknięcia obiektu pracują również w innych sektorach jednostki tj. miejska plaża OSiR, pomoc przy organizacji wydarzeń sportowych oraz prace porządkowe na…