W najbliższą sobotę w Lesie Kumiecie odbędą się pierwsze zawody kolarskie w ramach gołdapskiej Ligi MTB. Początek rywalizacji o godzinie 10.00. Zgłoszenia uczestników będą przyjmowane w dniu zawodów od godz. 9.00.


Regulamin I rzutu Ligi MTB

Organizator:

 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi

Termin i miejsce zawodów:

 • I rzut MTB – 30.10.2010, godz. 10.00 – Zawody odbędą się w Lesie Kumiecie. Start i meta przy ul. Świerkowej w Gołdapi
 • II rzut – 30.04.2011
 • III rzut – 28.05.2011

Zgłoszenia:

 • Do I-rzutu w dniu zawodów w godz. 9.00-10.00

Trasa i sposób przeprowadzenia zawodów:

Zawody rozegrane będą w jednej konkurencji – wyścigu terenowym na pętli o długości 1200m. Kategorie wiekowe i dystanse:

 • szkoły podstawowe, klasy 1-3, dziewczęta i chłopcy, rocz. 2001-2003 – dystans 1200m. (1 pętla)
 • szkoły podstawowe, klasy 4-6, dziewczęta i chłopcy, rocz. 1998-2000 – dystans 1200m.
 • szkoły gimnazjalne, rocz. 1995-1997 – dystans: dziewczęta 2400m (2 pętle), chłopcy 3600m (3 pętle)
 • szkoły ponadgimnazjalne, rocz. 1994-92 – dystans: dziewczęta 3600m (3 pętle), chłopcy 4800m. (4 pętle)

Nagrody:

 • za I, II i III miejsce pamiątkowe dyplomy i medale

Punktacja

 • za I miejsce 11pkt., II-10, III-9, IV-7…X-1 pkt. Do końcowej punktacji indywidualnej będą liczyły się wszystkie punkty zdobyte z trzech wyścigach.

Postanowienia końcowe:

 • zawodnicy startuję na własną odpowiedzialność
 • każdy uczestnik startuje na własnym rowerze i obowiązkowo winien mieć w trakcie wyścigu kask ochronny
 • osoby nieletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekuna na udział w zawodach
 • sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga sędzia główny.