Poniżej zamieszczamy wyniki XXIV Crossu Gołdapskiego w kategorii OPEN łącznie, z podziałem na mężczyzn i kobiety oraz 6 najlepszych Gołdapian i Gołdapianek.

Cross 2016 open

Cross 2016 open kobiety

Cross 2016 open mężczyźni

Cross 2016 open kobiety – najlepsza szóstka z Gołdapi

Cross 2016 open mężczyźni – najlepsza szóstka z Gołdapi