Dotacje na organizację zajęć sportowych dla uczniów w 2013 r.

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło konkurs na dofinansowanie w 2013 r. organizacji zajęć sportowych dla uczniów, obejmujących zadania: 1) upowszechnianie sportów zimowych, 2) upowszechnianie pływania, 3) upowszechnianie lekkiej atletyki. Dofinansowaniem nie są objęte obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego oraz udział w szkolnych zawodach sportowych na szczeblu ponad gminnym. Beneficjentem mogą być kluby sportowe działające w formie…

Wspólne treningi

Nie żyjemy dla biegania, biegamy by lepiej żyć.  Zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnego biegania. Nie jesteśmy klubem sportowym, stowarzyszeniem, związkiem sportowym. Jesteśmy miłośnikami wielu dyscyplin sportowych, spośród których bieganie jest dla nas najważniejszą. Spotykamy się na wspólne długie wybiegania co niedziela przy leśniczówce na ul Świerkowej.  Zapraszamy, przyjdź.