Wystartuj w wyjątkowym i niepowtarzalnym biegu przez granicę polsko-rosyjską. Nie musisz sam starać się o wizę, wszystko załatwimy za Ciebie. Dostarcz nam tylko paszport, zdjęcie i wypełniony wniosek wizowy.

12 sierpnia już po raz 18 odbędzie się międzynarodowy bieg Gusiew-Gołdap. Start odbędzie się o godzinie 15.00 w pobliżu miejscowości Smirnowo (dwie godziny wcześniej w Gusiewie start honorowy), meta umiejscowiona zostanie przy Zajeździe Piękna Góra Rudziewicz. Szczegóły w regulaminie.


ZAPISZ SIĘ >>>>>>Regulamin XVIII Międzynarodowego Biegu Gusiew-Gołdap
Gołdap 12.08.2012r.

CEL IMPREZY:

 • popularyzacja biegów masowych
 • współpraca miast Gusiewa i Gołdapi
 • realizacja ogólnopolskiego kalendarza imprez biegowych
 • wyłonienie najlepszych zawodników
 • promocja miasta i gminy Gołdap

ORGANIZATOR:

 • Urząd Miejski w Gołdapi
 • Administracja rejonu Gusiew Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi
 • Zajazd Piękna Góra ?Rudziewicz”

TRASA BIEGU:

 • dystans 21,097 km (półmaraton)
 • rodzaj nawierzchni trasy ? droga asfaltowa

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

 • bieg będzie rozegrany w dniu 12.08.2012r.(niedziela)
 • start usytuowany niedaleko m. Smirnowo (Rosja),
 • dalej trasa biegu prowadzi przez granicę państwa (przejście graniczne Gołdap) a w Gołdapi ulicami: Gumbińską, Mazurską, Okrężną, Lipową, Plac Zwycięstwa, Królewiecka, Wojska Polskiego z metą przy Zajeździe Piękna Góra Rudziewicz
 • start honorowy w Gusiewie o godz. 13.00 (wg czasu polskiego)
 • start ostry o godz. 15.00 (wg czasu polskiego)

UCZESTNICTWO:

 • prawo startu mają wyłącznie osoby pełnoletnie, które w dniu zawodów będą posiadały ważny paszport oraz wizę na wjazd do Federacji Rosyjskiej oraz w terminie zgłoszą swój udział do organizatora.
 • organizator pośredniczy w załatwieniu Wizy Rosyjskiej pod warunkiem dostarczenia do 27.07.2012r. paszportu, wypełnionego wniosku wizowego oraz zdjęć. Koszta ponosi organizator.

POMIAR CZASU:

 • pomiar czasu ręczny, prowadzony przez komisję sędziowską

OPIEKA MEDYCZNA:

 • organizatorzy zapewniają opiekę medyczną od rozpoczęcia do zakończenia zawodów, bez możliwości przeprowadzenia badań uprawniających do biegu.
 • od wszystkich uczestników biegu w dniu zawodów będą wymagane aktualne badania lekarskie z adnotacją o braku przeciwwskazań do udziału w biegach długodystansowych, lub oświadczenie o braku przeciwwskazań.

SPRAWY FINANSOWE:

 • organizatorzy pokrywają koszty organizacyjne półmaratonu,
 • uczestnicy biegu pokrywają koszty związane z:
  a) dojazdem i  wyżywieniem
  b) organizator zapewnia nocleg bezpłatny w hali sportowej
  c) organizator nie zapewnia materacy, śpiworów

KLASYFIKACJE:

 • będą prowadzone klasyfikacje generalna kobiet i mężczyzn oraz w kat. wiekowych co pięć lat kobiet i mężczyzn: K,M-I 1983 i mł. (29 lat i mł) K.M-II 1982-78 (30-34 lat), K.M-III 1977-73 (35-39 lat), K.M-IV 1972-68 (40-44lat), K.M-V 1967-63 (45-49 lat), K.M-VI 1962-58 (50-54lat) VII- K.M 1957-53 (55-59lat) VIII-K.M 1952 i st.(60lat i st.)

OPŁATA STARTOWA:

 • ? do 15 lipca 2012r – 30 zł.
 • ? od 16 lipca 2012r. do 8.08.2012r. – 50zł.

NAGRODY:

 • za 1 ? 10 miejsce w biegu głównym mężczyzn i kobiet półmaratonu nagrody finansowe (za I m – 760 zł i bon towarowy na 500 zł., II – 600zł, III ? 500zł, IV ? 300zł, V ? 200zł …za X m ? 50 zł)
 • każdy zawodnik otrzyma na mecie pamiątkowy medal i dyplom ukończenia biegu
 • organizator zastrzega sobie prawo ufundowania nagród w danych kategoriach wiekowych i klasyfikacjach
 • wszyscy zawodnicy biegu otrzymają pakiet startowy składający się z: koszulki, numer startowy, posiłek regeneracyjny, opieki na trasie.
 • nagroda rzeczowa dla najlepszego zawodnika z Gołdapi i Rosji
 • nagrody rzeczowe: za I-III w kat. wiekowych M., dla najstarszego zawodnika lub zawodniczki, dla najsympatyczniejszej zawodniczki oraz nagroda pocieszenia dla ostatniego na mecie.
 • wyniki końcowe , regulamin, wniosek wizowy, oraz inne informacje na stronie internetowej. http://www.osirgoldap.pl

Wniosek wizowy jest do pobrania TUTAJ