Dostawa urządzeń do przygotowywania tras do narciarstwa biegowego. Zapytanie ofertowe.

ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa nowych urządzeń do ubijania trasy  w celu uprawiania narciarstwa biegowego w stylu dowolnym (łyżwowym) oraz wytwarzania torów w celu uprawiania narciarstwa biegowego w stylu klasycznym, w ramach realizacji projektu LT-PL/185 ?Narciarstwo biegowe szansą na rozwój turystyki na pograniczu Polski i Litwy? Zapytanie ofertowe_kompaktor_track_setter_snow_groomer_Gołdap_03.12.2013