Możemy poszczycić się niejedną cykliczną imprezą o charakterze międzynarodowym.

Bieg Gusiew-Gołdap

Bieg Jaćwingów

Bieg Zwycięstwa

Cross Gołdapski

Półmaraton Na Rolkach

Liga MTB

Liga Biegów

Liga Piłki Halowej

Liga Narciarska