Serdecznie zapraszamy Państwa do korzystania z naszych usług i obiektów.

Misją Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi jest nieustanne dążenie do zaspakajania potrzeb mieszkańców naszego miasta oraz odwiedzających Gołdap gości w zakresie sportu i rekreacji oraz tworzenie warunków jego rozwojowi. Podstawowym celem i przedmiotem działania OSiR jest realizacji zadań związanych z utrzymaniem i udostępnianiem obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w oparciu o posiadaną infrastrukturę sportową. Jednostka jest również odpowiedzialna za organizowanie zajęć i wydarzeń o charakterze sportowym, tworzenie mieszkańcom możliwości i rozwoju swoich zainteresowań oraz aktywnego spędzenia wolnego od nauki oraz pracy wolnego czasu.

 

Dyrektor OSiR

Zbigniew Konobrocki

Nasza działalność polega na:

  • szerzeniu kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta, gminy Gołdap oraz powiatu gołdapskiego
  • organizowaniu imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych letnich i zimowych
  • administrowaniu obiektami sportowymi i turystycznymi.