Konkurs ofert na dzierżawę nieruchomości.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi zaprasza do składania ofert na dzierżawę nieruchomości o pow. 70 m2 wraz z dostępem do mediów (woda, prąd) znajdującego się w Ośrodku Wczasowym „Słoneczny Zakątek” przy ul. Promenada Zdrojowa 14 w Gołdapi. Szczegóły w załącznikach do pobrania poniżej: Ogłoszenie o konkursie Regulamin konkursu Formularz ofertowy Umowa dzierżawy

Drugi konkurs ofert na dzierżawę nieruchomości

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi zaprasza do składania ofert na dzierżawę nieruchomości o pow. 70 m2 wraz z dostępem do mediów (woda, prąd) znajdującego się w Ośrodku Wczasowym „Słoneczny Zakątek” przy ul. Promenada Zdrojowa 14 w Gołdapi. Szczegóły w załącznikach do pobrania poniżej: Ogłoszenie o konkursie Regulamin konkursu Formularz oferty Umowa dzierżawy

Rezygnacja z wyboru ofert

Zarządzenie Nr 8/2015 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi Z dnia 10.06.2015 r. W sprawie rezygnacji z wyboru ofert z ogłoszonego konkursu dzierżawy nieruchomości w Ośrodku Wczasowym „Słoneczny Zakątek” Na podstawie § 9 ust. 3 Regulaminu konkursu na dzierżawę nieruchomości o powierzchni 70 m² z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej i handlowej znajdującej się…

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty najkorzystniejszej Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi reprezentowany przez Dyrektora OSiR w Gołdapi, na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zawiadamia, że w wyniku prowadzonego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego…