Zarządzenie Nr 8/2015
Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi
Z dnia 10.06.2015 r.

W sprawie rezygnacji z wyboru ofert z ogłoszonego konkursu dzierżawy nieruchomości w Ośrodku Wczasowym „Słoneczny Zakątek”

Na podstawie § 9 ust. 3 Regulaminu konkursu na dzierżawę nieruchomości o powierzchni 70 m² z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej i handlowej znajdującej się w Ośrodku Wczasowym „Słoneczny Zakątek” przy ul. Promenada Zdrojowa 14 w Gołdapi z dnia 02.06.2015, zarządzam co następuje:
§ 1. Rezygnacji z wyboru ofert bez podania przyczyn
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.