Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło konkurs na dofinansowanie w 2013 r. organizacji zajęć sportowych dla uczniów, obejmujących zadania:

1) upowszechnianie sportów zimowych,

2) upowszechnianie pływania,

3) upowszechnianie lekkiej atletyki.

Dofinansowaniem nie są objęte obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego oraz udział w szkolnych zawodach sportowych na szczeblu ponad gminnym. Beneficjentem mogą być kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia oraz organizacje pozarządowe, które w ramach swojej statutowej działalności realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 listopada.

Poniżej link do strony MSiT:

http://bip.msit.gov.pl/portal/bip/156/1004/Otwarty__konkurs_na_dofinansowanie_w_2013_roku_organizacji_zajec_sportowych__dla.html