W najbliższą środę na trasach w Lesie Kumiecie odbędą się narciarskie zawody biegowe ?Pierwszego śniegu”. Zapisy uczestników będą przyjmowanie w dniu zawodów. Pierwsze biegi rozpoczną się o godzinie 10.30. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem zawodów.


Regulamin Biegowych Zawodów Narciarskich ?Pierwszego Śniegu” w Narciarstwie Klasycznym
Gołdap, 22 grudnia 2010

Cel:

 • popularyzacja biegów narciarskich
 • stworzenie rywalizacji sportowej wśród młodzieży szkolnej
 • I-rzut Gołdapskiej Ligi Narciarskiej

Organizator:

 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi

Współorganizatorzy:

 • Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Narciarski z siedzibą w Gołdapi
 • Gołdapski Szkolny Związek Sportowy

Termin i miejsce zawodów:

 • zawody odbędą się 22.12.2010 (środa) w Lesie Kumiecie przy ul. Świerkowej
 • zgłoszenia zawodników od godz. 9.00 do 10.00 w dniu zawodów
 • losowanie o godz. 10.05
 • pierwsze biegi o godz. 10.30 (indywidualnie co 30 sek.)

Program zawodów, kategorie, dystans:

 • bieg SP dziewcząt, rocz. 2000 i mł., dystans 1,0 km, F
 • bieg SP chłopców, rocz. 2000 i mł., dystans 1,0 km, F
 • bieg SP dziewcząt, rocz. 1999-98., dystans 1,5 km, F
 • bieg SP chłopców, rocz. 1999-98, dystans 1,5 km, F
 • bieg SG dziewcząt, rocz. 1995-97, dystans 1,5 km, F
 • bieg SG chłopców, rocz. 1995-97, dystans 1,5 km, F
 • bieg SPG juniorek, rocz. 1994-92, dystans 1,5 km, F
 • bieg SPG juniorów, rocz. 1994-92, dystans 5 km, F
 • Seniorzy i seniorki rocz. 1992 i st., dystans 5 km, F

Nagrody:

 • za I-III miejsce w każdej kategorii nagroda rzeczowa i pamiątkowy dyplom.
 • punkty indywidualnie do ligi narciarskiej (jak za Ligę Biegów Przełajowych)

Sprawy różne:

 • Uczestnicy biegu startują na własną odpowiedzialność. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków ciąży na osobie lub organizacji zgłaszającej
 • Prawo startu w zawodach mają wszyscy chętni, którzy w dniu zawodów posiadają aktualne badania lekarskie.
 • Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga kierownictwo zawodów.

Uwagi:

 • Przed wyjazdem na zawody organizatorzy prosimy o telefoniczne upewnienie się czy zawody odbędą się w zaplanowanym terminie.
 • Informacji o biegu udziela Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi, tel./fax 876150641, kom. 606943051

Skróty:

 • SP – szkoły podstawowe
 • SG – szkoły gimnazjalne
 • SPG – szkoły ponadgimnazjalne
 • F – technika biegu dowolna