Komunikat z III rzutu Gołdapskiej Ligi Biegów.

  • zawody odbyły się 9 kwietnia 2011r. na stadionie miejskim OSiR w Gołdapi
  • sklasyfikowano 252 zawodników i zawodniczek
  • organizatorzy: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi , Gołdapski Szkolny Związek Sportowy