Przedstawiamy państwu wyniki zawodów MTB, organizowanych w roku szkolnym 2011/2012 przez Ośrodek Sportu i Rekreacji. Ewentualne uwagi i zastrzeżenia należy zgłaszać w ciągu 5 dni od chwili opublikowania ich na stronie internetowej OSiR.

  • liga MTB-BGŻ po III rzutach (IV rzut odbędzie się 20 czerwca o godzinie 16.30, wjazd pod Piękną Górę od strony Zajazdu Piękna Góra Rudziewicz)