Na Promenadzie Zdrojowej w okolicach Tężni Gołdapskich rozegrany dziś został 44 Bieg Zwycięstwa. Zawody otworzyła Zastępca Burmistrza Gołdapi Pani Joanna Łabanowska w obecności Dyrektora i Zastępcy Dyrektora OSiR w Gołdapi, organizatora dzisiejszych zawodów. Uczestnicy dzisiejszego wydarzenia zgodnie z kategorią wiekową mieli do pokonania od 50m do 10km w Biegu Głównym. Najlepsi otrzymali trofea sportowe, dyplomy, puchary, nagrody pieniężne, a medale okolicznościowe przygotowane specjalnie na dzisiejsze zawody otrzymali wszyscy uczestnicy, którzy ukończyli swoje biegi. Gratulujemy udziału, zajętych miejsc i zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych wydarzeniach organizowanych przez OSiR w Gołdapi.

Za pomoc w organizacji dzisiejszego wydarzenia dziękujemy dla Domu Kultury w Gołdapi (nagłośnienie), wolontariuszom z Centrum Wolontariatu Partnerstwo Sztuk, Komendzie Powiatowej Policji z Gołdapi, Prezesowi oraz zawodniczkom z UKS Jaćwingowie Gołdap, dla Pana Jarosława Dzienisa Prezesa PWiK w Gołdapi, Pani Annie Falińskiej Kierownik Tężni Gołdap oraz wszystkim, którzy pomagali z w/w wydarzeniu. Dziękujemy.

Wyniki:

Wyniki OPEN 44 Biegu Zwycięstwa

Wyniki biegów dziecięcych i młodzieżowych

Najlepsi Gołdapianie z Powiatu Gołdapskiego

Najlepsze Zawodniczki z Powiatu Gołdapskiego

Kategorie wiekowe Biegu OPEN

https://www.facebook.com/osirgoldap/videos/3086659184933252/