Już dzisiaj zachęcamy do zapisów dzieci, młodzież oraz dorosłych do wzięcia udziału w bezpłatnej szkółce żeglarskiej.
Zapisy prosimy kierować na adres email: zawody@osirgoldap.pl wpisując: Imię i Nazwisko uczestniczki/uczestnika, wiek oraz numer kontaktowy do opiekuna.
Zapisy prowadzone są do 11 lipca ( czwartek) do godziny 15:00 ( ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA )
Grupa I : 8-10 lat
Grupa II: 11-13 lat
Grupa III: 14 lat i starsi
Realizacja zadań została objęta Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na lata 2023-2026.
W treści maila prosimy o zamieszczenie poniższego oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych mojego dziecka przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w związku z chęcią wzięcia udziału w Zajęciach żeglarskich.”