kosz

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi organizator Ligi Koszykówki drużyn 3 osobowych, informuje, że zgłaszanie drużyn do Ligi zostało przedłużone do dnia 23 listopada 2013 r. Informujemy także, że do dnia dzisiejszego zostało zgłoszonych 7 drużyn. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail osir@osirgoldap.pl.