Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi informuje, że od dnia jutrzejszego tj.15.06.2020 r. czynna będzie recepcja pola namiotowego, domków campingowych, miejsca na przyczepy campingowe, wypożyczalni sprzętu pływającego …

Przypominamy jednocześnie, że wypożyczalnie sprzętu będą działały pod rygorami bezpieczeństwa określonymi w rozporządzeniach Rady Ministrów RP szczegółowo regulujących ten proces. W wypożyczalniach obowiązuje dezynfekcja rąk i zachowanie dystansu społecznego, dezynfekowane będą także systematycznie elementy sprzętu pływającego.