Przedstawiamy państwu komunikat końcowy z czwartów lekkoatletycznych, organizowanych w roku szkolnym 2011/2012 przez Ośrodek Sportu i Rekreacji. Ewentualne uwagi i zastrzeżenia należy zgłaszać w ciągu 5 dni od chwili opublikowania ich na stronie internetowej OSiR.