Kilka istotnych informacji dotyczących XXX Biegu Jaćwingów:
Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje, że w Gołdapi obecnie temperatura powietrza wynosi +8 stopi C. jest słonecznie, bezwietrznie, a temperatura dodatnia w nocy sprawiła, że śnieg zaczął topnieć dużo szybciej jak jeszcze przed dwoma dniami. Prognoza na kolejne dni https://www.yr.no/…/Powiat%20go%C5%82dapski/Go%C5%82dap
Trasy w lesie robią się miękkie, wodniste, a śniegu jest coraz mniej.
Brane są pod warianty:
1. rozegrania zawodów w sobotę i niedzielę Cl i F
2. rozegrania zawodów wyłącznie w niedzielę stylem dowolnym
3. całkowitego odwołania zawodów spowodowane dużymi roztopami, opadami deszczu
4. całkowitego odwołania zawodów spowodowane zmianą obowiązujących restrykcji przez Rząd w konsekwencji brakiem zgody na rozegranie zawodów
Jeśli zawody zostaną rozegrane, czego bardzo byśmy chcieli jako organizatorzy i na co liczymy:
1. dokonanie wpłat będzie możliwe na konto osiru (przedstawianie dowodu wpłaty w biurze zawodów), przed zawodami w biurze zawodów.
2. losowanie startów odbędzie się w dniu jutrzejszym tj.25.02.2021, a lista zostanie przedstawiona na stronach www.osirgoldap.pl, www.biegjacwingow.pl
Prosimy o uzbrojenie się w cierpliwość i śledzenie naszych stron na których w dniu dzisiejszym pojawi się ostateczna decyzja dotycząca rozegrania lub nierozegrania XXX Biegu Jaćwingów.