Informacja dotycząca wypożyczalni nart biegowych oraz sprzętu narciarskiego OSiR.
Szanowni Państwo, przypominając treść Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. W paragrafie 10 czytamy m.in., że do 17 stycznia zakazuje się prowadzenia działalności podmiotom, które we wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej, jako oznaczenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej mają wskazany kod Polskiej Klasyfikacji Działalności 77.21.Z. Podklasa ta obejmuje wypożyczanie, dzierżawę sprzętu rekreacyjnego i sportowego w tym nart. Tym samym WYPOŻYCZALNIA NART BIEGOWYCH ORAZ SPRZĘTU NARCIARSKIEGO OSiR JEST NIECZYNNA DO ODWOŁANIA ‼️‼️
Do szybkiego zobaczenia!!!