KURTYNA WODNA.
Kurtyna wodna, która rozstawiona zostanie uczestnikom XXV Półmaratonu Gusiew-Gołdap zlokalizowana będzie na 15 km trasy.

Kurtynę wodną dla uczestników podczas biegu zapewnia Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gołdapi.

PUNKT NAWODNIENIA.
Na trasie przewidziane są 3 punkty nawadniania zlokalizowane na 5 km, 10 km i 15 km trasy oraz na mecie biegu.

Prosimy uczestników biegu o wyrzucenie kubków w strefie nawadniania.