DSCF5776

W sobotę 14 grudnia o godzinie 10:00 na trasach narciarskich Promenady Zdrojowej przygotowanych przez pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji odbędą się pierwsze zawody w narciarstwie biegowym w tym sezonie. W zależności od kategorii wiekowej zawodniczki i zawodnicy będą mieli do pokonania od 1300m do 3900m. Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w zawodach.

Komunikat Zawodów w Narciarstwie Biegowym ?Pierwszego Śniegu Na Wesoło?

1. Termin i miejsce zawodów:
– Zawody odbędą się w dniu 14 grudnia (sobota) na trasach Promenady Zdrojowej o godz. 10:00
– Zapisy do zawodów przyjmowane będą w dniu zawodów od godz.9:30

2. Dystanse:
Szkoły Podstawowe:
K1 ? 1300m
M1 ? 1300m

Szkoły Gimnazjalne:
K2 ? 1300m
M2 ? 1300m

Szkoły Ponadgimnazjalne:
K3 ? 2600m
M3 ? 2600m

Seniorzy do 39 lat:
K4 ? 3900m (3x 1300)
M4 ? 3900m (3x 1300)

Masters od lat 40 i st.
K5 ? 3900m (3x 1300)
M5 ? 3900m (3x 1300)

K ? Kobiety
M ? Mężczyźni

3. Nagrody:
– uczestnicy zawodów za miejsca I,II,III otrzymają pamiątkowe dyplomy.

4. Sprawy różne:
– prawo startu w zawodach mają wszyscy chętni, którzy w dniu zawodów posiadać będą aktualne badania lekarskie i złożą
oświadczenie o stanie swojego zdrowia.
– przed wyjazdem na zawody, organizatorzy proszą o telefoniczne upewnienie się czy zawody odbędą się w zaplanowanym
terminie
– uczestnicy biegu startują na własną odpowiedzialność. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych
wypadków ciąży na osobie lub organizacji zgłaszającej
– sprawy nie ujęte w niniejszym komunikacie rozstrzyga kierownictwo zawodów
– wyniki z zawodów będą dostępne na stronie internetowej www.osirgoldap.pl

Po zakończonych zawodach organizator zaprasza wszystkich uczestników na kiełbaskę z ogniska a dla chętnych i odważnych na kąpiel w jeziorze 🙂

stopka 1 - A3 i mniej