Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje, że nie będzie możliwości wniesienia opłaty startowej za Bieg Główny Crossu Gołdapskiego w dniu zawodów w biurze zawodów! Prosimy zatem o opłatę za bieg uczestników, którzy do tej pory tego nie zrobili. Brak wniesienia opłaty dyskwalifikuje zapisanego uczestnika z biegu.