CENNIK ZA KORZYSTANIE Z  LODOWISKA  BIAŁY ORLIK PRZY UL. SZKOLNEJ W GOŁDAPI

l.p. rodzaj usługi cena brutto
korzystanie z lodowiska

1

bilet jednorazowego wstępu normalny

4zł

2

bilet jednorazowego wstępu ulgowy

2zł

3

udostępnienie całej płyty lodowej

200zł / 60 minut

usługi dodatkowe

1

wypożyczenie łyżew

3zł / 60 minut

2

ostrzenie łyżew własnych

5zł / para

 

Bilety ulgowe przysługują osobom uczącym się w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych oraz emerytom i rencistom.

Cennik obejmuje ceny umowne i obowiązuje od dnia 14.01.2011 r.

Do 16.01.2011 r. korzystanie z lodowiska JEST BEZPŁATNE ? oprócz wypożyczania  i ostrzenia łyżew.