Regulamin II rzutu Gołdapskiej Ligi Narciarskiej w Narciarstwie Klasycznym – Biegi

Cel:

 • popularyzacja biegów narciarskich
 • stworzenie rywalizacji sportowej wśród młodzieży szkolnej
 • II-rzut Gołdapskiej Ligi Narciarskiej

Organizator:

 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi

Termin i miejsce zawodów:

 • zawody odbędą się 15.01.2011 roku (sobota) w Lesie Kumiecie przy ul. Świerkowej
 • zgłoszenia zawodników od godz. 9.00 do 10.00 w dniu zawodów
 • losowanie o godz. 10.05
 • pierwsze biegi o godz. 10.30 (indywidualnie co 30 sek.)

Program zawodów, kategorie, dystans:

 • bieg SP dziewcząt, rocz. 2000 i mł., dystans 1,5km, F
 • bieg SP chłopców, rocz. 2000 i mł., dystans 1,5km, F
 • bieg SP dziewcząt, rocz. 1999-98, dystans 1,5km, F
 • bieg SP chłopców, rocz. 1999-98, dystans 1,5km, F
 • bieg SG dziewcząt, rocz. 1995-97, dystans 5km, F
 • bieg SG chłopców, rocz. 1995-97, dystans 5km, F
 • bieg SPG juniorek, rocz. 1994-92, dystans 5km, F
 • bieg SPG juniorów, rocz. 1994-92, dystans 10km, F
 • seniorzy i seniorki rocz. 1992 i st., dystans 10km, F

Nagrody:

 • za I-III miejsce upominek i pamiątkowy dyplom
 • punkty indywidualnie do ligi narciarskiej

Sprawy różne:

 • Uczestnicy biegu startują na własną odpowiedzialność. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków ciąży na osobie lub organizacji zgłaszającej
 • Prawo startu w zawodach mają wszyscy chętni, którzy w dniu zawodów posiadają aktualne badania lekarskie
 • Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga kierownictwo zawodów.

Uwagi:

 • Przed wyjazdem na zawody organizatorzy proszą o telefoniczne upewnienie się, czy zawody odbędą się w zaplanowanym terminie.
 • Informacji o biegu udziela: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi, tel/fax 87-6150641, kom. 606-943-051

Użyte skróty:

 • SP – szkoły podstawowe
 • SG – szkoły gimnazjalne
 • SPG – szkoły ponadgimnazjalne
 • F – technika biegu dowolna