Z A P R O S Z E N I E

W związku z nadchodzącym gruntownym ociepleniem

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi

zaprasza na ostatnie ślizgi na lodowisko Biały Orlik OSiR przy Szkole Podstawowej nr 1 w Gołdapi sezonu zimowego 2012-2013.

Lodowisko będzie czynne do chwili wystąpienia wody na tafli lodu.

Gołdap dn. 4.03.2013r.