Składamy serdeczne podziękowania wolontariuszom działającym przy Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu „Partnerstwo Sztuk” w Gołdapi.