Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi informuje, że w dniu dzisiejszym od godz. 14:00 wprowadzono zakaz kąpieli na kąpielisku plaży miejskiej OSiR (czerwona flaga). Stwierdzono, że w gołdapskim jeziorze występuje obecnie PRZYDUCHA, czyli znaczne zmniejszenie ilości tlenu rozpuszczonego w wodzie zbiornika wodnego lub jego części. W skrajnym przypadku może prowadzić do masowego wymierania zamieszkujących go organizmów korzystających z tlenu. Będziemy informować Państwa o sytuacji na naszej stronie oraz na fb OSiR.

Jakie są skutki niedotlenienia wody?

  • zakwity glonów (szczególnie groźne – sinicowe). Zmniejszają one przeźroczystość wody, wydzielają toksyny powodujące zły smak i zapach wody. Ograniczają ilość tlenu (O2) powodując przyduchy, co z kolei prowadzi do masowych śnięć ryb;
  • obumieranie roślinności zanurzonej na skutek wzrostu pierwiastków biogennych;
  • strefa przydenna zostaje odtleniona i tworzą się tam warunki beztlenowe;
  • warunki beztlenowe sprzyjają zachodzeniu takich procesów jak: denitryfikacja, amonikfikacja, czy wreszcie powstawanie metanu i siarkowodoru;
  • uruchamiane zostaje wewnętrzne nawożenie jeziora – z osadów dennych w warunkach beztlenowych następuje uwalniane znacznych ładunków fosforu, co jeszcze bardziej wzmaga proces eutrofizacji;
  • na dnie zbiornika zaczynają gromadzić się muły, co prowadzi do zmniejszania się jego głębokości, a ostatecznie do przekształcenia się zbiornika w bagno lub torfowisko.