Zapraszamy do zapoznania się z regulaminami turniejowymi (turnieje piłkarskie), które rozegrane zostaną w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji podczas ferii zimowych. Każdy z zawodników powinien dostarczyć przed rozpoczęciem turnieju podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego formularz zgłoszeniowy, który jest dopuszczeniem do udziału w turnieju.

Jeśli uczestnik nie ma możliwości wydrukowania formularza, taki formularz można i należy odebrać z recepcji hali OSiR!