Zapraszamy wszystkich amatorów siatkówki plażowej na turniej organizowany pod Patronatem wieloletniego zawodnika kadry Polski w siatkówce – Pawła Papke. Zawody odbędą się 4 sierpnia w Gołdapi na boiskach przy Plaży Miejskiej 🙂

REGULAMIN:

1. Organizatorem Rodzinnego Turnieju jest Paweł Papke, zwany dalej Organizatorem.

2. Turniej odbywa się w ………………., dnia……………………….., w godz. …………………….

3. Drużyna zgłoszona do turnieju składa się min. z dwóchdo czterech zawodników maksymalnie. Przynajmniej jednym zawodnikiem jest Kobieta. W turnieju może wystąpić każdy, bez względu na wiek.

4. Organizator określa system rozgrywek po zapisach wszystkich chętnych.

5.System meczowybędzie dostosowany do ilości boisk dostępnych podczas turnieju, jak również frekwencji drużyn. Ustalenia będą podane zgłoszonym drużynom przed rozpoczęciem turnieju przez Organizatora.

6. Kapitan zgłasza drużynę, podaje jej nazwę oraz dane osobowe zawodników (możliwy start we wszystkich miastach)

7. Zapisy prowadzone są pod numerem telefonu 691 919 950 (Sylwia Kurt) lub na miejscu zawodów, na 30 minut przed rozpoczęciem każdego turnieju. Drużyny mogą zgłaszać się mailowo na adres: pawel.papke@sejm.pl/

8. Zawodnicy drużyn zobowiązani są występować w koszulkach turniejowych, które otrzymają od Organizatora.

9.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki w czasie turnieju i ich następstwa.

10. Udział w turnieju jest bezpłatny.

11. Zwycięska drużyna otrzyma drobne nagrody.

12. Każdy zawodnik występujący w turnieju wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w celach promocyjnych na kanałach informacyjnych Organizatora w Internecie ( kanały social media, strona internetowa), jak również w informacyjnych materiałach drukowanych.

*Organizator zastrzega sobie możliwość moderowania regulaminu.

IMIĘ NAZWISKO PODPIS
1 (KAPITAN)
2
3
4
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przy zapisie na zawody sportowe, pn. „Rodzinne turnieje siatkówki plażowej Pawła Papke”.

Mając na uwadze art.6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. EU L 119 z 04.05.2016, s. 1-88), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez BIURO POSELSKIE PAWŁA PAPKE w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zawodów sportowych.

Ponadto informuję, że:

1. Administratorem danych jest Paweł Papke, tel. 691 919 950, email: pawel.papke@sejm.pl

2. Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do organizacji zawodów i nie będą przekazywane dalej.

3. Przysługuje mi prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo sprostowania ich, a w zakresie wynikającym z przepisów- prawo do usunięcia, jak również do ograniczenia przetwarzania danych.

4. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do uczestniczenia w turniejach.

6. Udzielona zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, w takiej samej formie, jak jej wyrażenie.

Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.