Dzięki przychylności i wsparciu miasta oraz darczyńców, możliwe jest prawidłowe funkcjonowanie Klubu, jego stały rozwój, podnoszenie standardów organizacyjnych i treningowych, a przede wszystkim poprawa poziomu sportowego Klubu. Pomoc miasta i darczyńców to wsparcie dla ponad setki dzieci i młodzieży oraz dorosłych trenujących w Klubie. Z tego miejsca serdecznie zachęcamy wszystkich kibiców, sympatyków, przyjaciół oraz firmy do wspierania naszych działań 👍

Przypominamy, że sekcja „piłki nożnej” Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi szkoli dzieci i młodzież, która reprezentuje miasto, darczyńców oraz Klub w rozgrywkach prowadzonych przez WMZPN w Olsztynie. 👍