W dniu 12 września w ramach projektów: „Akcja Zdrowo na Sportowo – edycja II” oraz ” Sport dla wszystkich – Zdrowie dla każdego – edycja III ” w budynku edukacyjnym OSiR uczestnicy szkółki żeglarskiej oraz piłkarskiej uczestniczyli w spotkaniu z panią psycholog Magdalena Chmiel. Podczas zajęć wspólnie określili rodzaje uzależnień, skutki zażywania narkotyków, dopalaczy, picia alkoholu oraz palenia papierosów. Realizacja zadań została objęta Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na lata 2023-2026.
Dziękujemy za udział i do zobaczenia za rok ☺️